OM MIG OG MIN GUIDE

Ud over naturen, freden og roen byder Det Sydfynske Øhav på en enestående farverig og varieret kulturhistorisk fortælling. Jeg, der skriver denne guide, oplevede det derfor lidt som at finde hjem, da jeg med hustru og yngste barn for en halv snes år siden slog mig ned på en gammel gård i en landsby på Ærø.

Allerede som dreng fascinerede den menneskelige civilisation mig. Det gjaldt fjerne tiders såvel som fjerne landes, og med tiden også den herhjemme. Og sidstnævnte var jo heller ikke hverken ensartet eller kedelig: Kun få er sig bevidst, hvor forskelligartede liv, vi har levet forskellige steder i det danske land.

Alligevel bliver konklusionen jo i sidste ende, at vi i grunden er de samme overalt – et hvilket som helst sted på jorden.

Læs mit gratis kapitel om Ærøs mindste huse

Det Sydfynske Øhav er som et mikrokosmos over den menneskelige civilisation. Det omfatter en stor variation af gamle bonde- og fiskersamfund, søfartskøbstæder og sene opkomlinge. Mennesker har her haft deres særlige vaner og skikke, hvoraf en del stadig lever. Nogle har levet vendt ud mod den store verden, andre vendt ind mod dem selv og deres egne.

Fredelige tider med fremgang for almindelige mennesker har vekslet med tider med stormflod, misvækst og nød, blodige krige og skiftende herres luner. Mennesker har her fundet egne løsninger på de udfordringer, de mødte, og skabt så meget værdifuldt, som de har overladt til os at forstå og passe på.

 

Min fortælling tager sine udgangspunkter i forskellige steder rundt omkring på de ni beboede øer, som vi heldigvis stadig må ad søvejen for at besøge.  

Jeg har stor lyst til at indvi dig i min version af øhavets kulturhistorie.

Har du lyst til at tage imod den invitation, byder jeg dig hjertelig velkommen!

 

Med venlig hilsen,

Hans Holt Christensen.