Forretningsbetingelser

Udgivervirksomhed:

Mediehuset Sandemanden,
Skovbygyde 3, 5985 Søby Ærø.
Tlf.:27609430
Mail: kontakt@danskeeventyroeer.dk
CVR-nr.: 38396447

Abonnementspris er angivet i danske kroner inklusive moms.

Danske Eventyrøer (Mediehuset Sandemanden) tager imod kortbetalinger fra Visa, herunder Visa/Dankort, og Mastercard samt betaling via MobilePay. Som virksomhed betaler vi det gebyr, der opkræves af betalingsindløser. Køberen af et abonnement betaler selv eventuelle gebyrer, som egen kortudbyder derudover måtte opkræve. Ved køb af abonnement trækkes beløbet fra købers konto med det samme.

Efter køb af abonnement på Danske Eventyrøer modtager køberen straks en mail med adgangskode og har herefter ubegrænset adgang til alt nuværende og kommende indhold på hjemmesiden frem til årsskiftet 2023/24. Adgangen til guidens indhold på siden ophører herefter automatisk. Der vil således ikke kunne ske nogen form for automatisk trækning på kundens konto af beløb til en evt. forlængelse af abonnementet.  

Ønsker kunden fortsat at have adgang til guiden efter årsskiftet 2023/24, skal kunden selv aktivt på ny købe sig adgang til guiden. Det vil da kunne ske som tegning af et almindeligt årsabonnement på til den tid aftalte vilkår.

Bemærk: Sommeren 2022 omfatter guiden Ærø og Birkholm. Nye kapitler lægges ind på hjemmesiden løbende.

Returret: Det er desværre ikke muligt at fortryde køb af adgang til Danske Eventyrøer, da dette vil udgøre en alt for åbenlys mulighed for misbrug. Vi anbefaler i stedet, at du læser vores gratis kapitel, som du kommer ind på fra hjemmesidens forside, før du køber abonnement.  

Ophavsret: For anvendelsen af guidens indhold gælder de almindelige bestemmelser om copyright, jf. ophavsretsloven. Som privat abonnent på guiden har du mulighed for og ret til at udskrive guidens kapitler til eget brug. Der må også citeres fra guiden, når det tydeligt fremgår, hvorfra citatet stammer. Al anden anvendelse af guidens materialer kræver forudgående skriftligt samtykke fra udgiveren af Danske Eventyrøer.

Klagemulighed: En evt. klage kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (link) 

Orienter dig i øvrigt her om vores cookie- og persondatapolitik.

Ovennævnte vilkår gælder for private. Repræsenterer du en institution eller lignende, beder vi dig kontakte os for at høre nærmere om forretningsbetingelserne.