Forretningsbetingelser

Udgivervirksomhed:

Mediehuset Sandemanden,
Skovbygyde 3, 5985 Søby Ærø.
Tlf.: 27609430
Mail: kontakt@danskeeventyroeer.dk
CVR-nr.: 38396447

Købspris er angivet i danske kroner inklusive moms. Ved købet trækkes beløbet fra købers konto med det samme.

Mediehuset Sandemanden, der udgiver Danske Eventyrøer, tager imod kortbetalinger fra Visa, herunder Visa/Dankort, og Mastercard samt betaling via MobilePay. Som virksomhed betaler vi det gebyr, der opkræves af betalingsindløser. Køber betaler selv eventuelle gebyrer, som købers egen kortudbyder måtte opkræve.

Efter køb af Danske Eventyrøer modtager køber straks en mail med adgangskode og har herefter ubegrænset adgang til alt nuværende og kommende indhold på internet-udgaven af Danske Eventyrøer, så længe udgivervirksomheden vedligeholder hjemmesiden. Alle, der har købt Danske Eventyrøer, har ret til og mulighed for at udskrive guidens kapitler til eget brug og gemme.  

Bemærk: Nye kapitler om de ni øer lægges ind på hjemmesiden løbende.

Returret: Det er desværre ikke muligt at fortryde køb af Danske Eventyrøer, da dette vil udgøre en alt for åbenlys mulighed for misbrug. Vi anbefaler i stedet, at du læser vores gratis kapitel, som du kommer ind på fra hjemmesidens forside, før du køber guiden.

Ophavsret: For anvendelsen af guidens indhold gælder de almindelige bestemmelser om copyright, jf. ophavsretsloven. Som privat køber af guiden har du mulighed for og ret til at udskrive guidens kapitler til eget brug og gemme. Der må også i almindeligt omfang refereres og citeres fra guiden, når det tydeligt fremgår, hvorfra reference eller citat stammer. Al anden anvendelse af guidens materialer kræver forudgående skriftligt samtykke fra udgiveren af Danske Eventyrøer.

Klagemulighed: En evt. klage kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (link)

 

Orienter dig i øvrigt her om vores cookie- og persondatapolitik.

Ovennævnte vilkår gælder for private. Repræsenterer du en institution eller lignende, beder vi dig kontakte os for at høre nærmere om forretningsbetingelserne (→ kontakt).