Bregninge Teglværk

Dette sæsonarbejde på udenøs teglværker holdt ved i de efterfølgende generationer af småkårsfolk: Selvom de ikke var ganske jordløse, var det for mange ”husmænd” (kådboere og parcellister) ofte for lidt til familiens forsørgelse. Tidligt om foråret, når marken var tilsået, drog de derfor i stort tal et halvt år hjemmefra, hvor kone og børn så måtte passe den lille bedrift så længe.
For at få adgang til dette indlæg skal du købe guiden.