Ærø

Ærø er en ualmindeligt smuk ø præget af en langstrakt højderyg, varierede kyststrækninger, et velbevaret kulturlandskab, gamle landsbyer, kirker og møller, den enestående smukke købstad Ærøskøbing, den selvrådige søfartsby Marstal og den lille skibsværftsby Søby. I forhold til de otte andre af øhavets beboede, broløse øer, er Ærø en kæmpe for sig og har et befolkningstal på mere end ti gange disses tilsammen.

Der har boet mennesker på øen siden stenalderen. I vikingetiden lå der på sydsiden af øen en international handelsplads. Da Danmark opstod som kongerige, var Ærø en del af dette, men middelalderen igennem knyttedes Ærø tættere og tættere til Sønderjylland/Slesvig og endte som en del af Slesvig-Holsten. Hertugen af Sønderborgs overtagelse af øen i slutningen af 1500-tallet og især den senere opsplitning af øen i 1630’erne fik store følger for øens befolkning. Først efter det knusende nederlag til Preussen i 1864 kom Ærø ved et lykketræf tilbage til Danmark. Her var der kommet folkestyre og nye tider, og sådan blev det også på Ærø. Ved første verdenskrigs udbrud var en fjerdedel af Danmarks sejlskibsflåde hjemmehørende i Marstal. Selvom tempoet efter 2. Verdenskrig er taget af, holder ærøboerne trofast gang i øen – og ved dens traditioner.   

Detaljerne og meget mere får du nedenfor, sted for sted, øen rundt, så det hele væves sammen.

Ikke mindst en gammel kirke har meget at berette, når den får mæle: Den fortæller om menneskenes tro gennem tiderne. Den fortæller om dem, der byggede den, og de ting, de fyldte i den. Og den fortæller om den omskiftelige tilværelse for de omkringboende mennesker, hvis liv begyndte og sluttede der.

 

Hvert af kapitlerne kan med fordel læses, før de omhandlede destinationer opsøges. Det kan jo imidlertid ske hvor som helst, på færgen, på en hyggelig cafe eller i en blomstrende grøftekant (hvis den ikke er blevet slået). Det eneste af de beskrevne steder, der koster, er Hammerichs Hus, der drives af Ærø Museum.

I kapitlerne om kirkerne hænder det, at jeg tager læseren med ad en særlig rute dertil. Det skal man ikke hænge sig for meget i: Der er mange veje dertil, og de er alle lette at finde! Det kan derimod stærkt anbefales at følge guiden rimeligt nøje, når du først er nået inden for kirkegårdsmuren, for din orienterings og dit udbyttes skyld.

Hvis jeg selv skulle læse kapitlet om Vester, Vitsø og Søby møller første gang, ville jeg gerne gøre det på toppen af Vester Mølle Bakke, på selve scenen for dette drama. Det er selvfølgelig bedst en stille og lun solskinsdag, og hvis der ikke er for mange, der gerne vil sidde på bænken deroppe. Også hertil er der flere adgange, men har du bentøjet til det, så tag den i guiden foreslåede rute nede fra Søbygård op over voldstedet Borren, videre over marken og ad hulvejen til møllen.

Køb Danske Eventyrøer herunder, for at få adgang til hele guiden.

249kr

Den kan også downloades eller printes, efter køb.

Ærøs sandhuse

I et mesterværk af en selvudgivet bog fra 1969 beskriver Frode Lund, tidligere lærer på Skovby Skole, et antal af dengang hele 84 af disse småhuse på især det vestlige Ærø. Forfatteren fortæller husenes kulturhistorie og omtaler hvert enkelt hus for sig ledsaget af egne sirlige og æstetisk meget smukke tegninger af samtlige fireogfirs.

Marstal Kirke

I sit lille skrift fra 1764 med titlen ”Forsøg til en Indenlands Reise” fortæller præsten Johan Arendt Dyssel om sit besøg i Marstal efteråret før, hvor han under et forrygende uvejr var nået i havn med et fartøj sammestedsfra (en jagt) undervejs med en last fra Lolland til Åbenrå. For dette uvejrs skyld har vi i dag et unikt tidsbillede fra midten af 1700-tallet af en lille by i hastig fremgang.   
For at få adgang til dette indlæg skal du købe guiden.

Ærøskøbing Kirke

Ærøskøbing Kirke ligger, som en høne blandt sine kyllinger, midt i den gamle købstad omgivet af lave huse med røde tage og strækker hals. Som tophat og vartegn er den øverst forsynet med en irgrøn, ottekantet klokke-lanterne med spir og vindfløj.
For at få adgang til dette indlæg skal du købe guiden.

Bregninge Fattiggård

Efter nederlaget i Englandskrigene og statsbankerotten havde elendigheden under den store landbrugskrise 1818-1828 næppe været mere udbredt i mands minde. Landsognene på Ærø udgjorde dengang hver sit fattigdistrikt. Pengene til sognets fattige kom fra kirkekassen, fra kirkeblokken og fra ”tavlen” (indsamlet under gudstjenesten med klingbøjtel²) samt fra beskatning af sognets jordbesiddere.
For at få adgang til dette indlæg skal du købe guiden.

Bregninge Kirke

Da Bregninge Kirke blev bygget omkring år 1200, strakte Bregninge sogn sig fra grænsen mod Tranderup i sydøst helt til spidsen af Skjoldnæs i nordvest. Sagnet vil, at kirken efter planen skulle have ligget et andet sted, her et godt stykke vest for byen, syd for Galgebjerg ved Skovby, og dermed mere centralt i sognet, men mystiske kræfter flyttede om natten byggematerialet til Bregninge landsby.
For at få adgang til dette indlæg skal du købe guiden.

Bregninge Teglværk

Dette sæsonarbejde på udenøs teglværker holdt ved i de efterfølgende generationer af småkårsfolk: Selvom de ikke var ganske jordløse, var det for mange ”husmænd” (kådboere og parcellister) ofte for lidt til familiens forsørgelse. Tidligt om foråret, når marken var tilsået, drog de derfor i stort tal et halvt år hjemmefra, hvor kone og børn så måtte passe den lille bedrift så længe.
For at få adgang til dette indlæg skal du købe guiden.

Hammerichs Hus

Københavneren og billedhuggeren Gunnar Hammerich (1893-1977) erhvervede allerede som 23-årig i 1916 det smukke, røde bindingsværkshus, der i dag (med senere tilkøb) går under navnet Hammerichs Hus.
For at få adgang til dette indlæg skal du købe guiden.

Rise Kirke

Midt på Ærø – og i midten af øens geografisk største og historisk rigeste sogn – ligger Rise Kirke. Den er på alder med Tranderup og Bregninge kirker, og den romanske del af kirken er således opført omkring år 1200 med koret af kamp og skibet af kridt og frådsten iblandet kamp. Kirken i Rise blev viet Sankt Nikolaj.
For at få adgang til dette indlæg skal du købe guiden.

Tranderup Kirke

Tranderup Kirke ligger i Ornum! Et ornum er ifølge Valdemar Sejrs Jyske lov fra 1241 et stykke jord, der fra arilds tid er særligt afmærket med sten, stabel eller grøft for at holde det adskilt fra landsbyens jorder, altså et stykke særjord eller ”enemærke”. I dag kender de færreste ordet, men der var altså et sådant areal på Ærø. Det er endnu med som stednavn på Christian Ludolph Papes Tranderup-kort fra 1734.
For at få adgang til dette indlæg skal du købe guiden.

Vester, Vitsø og Søby Møller

Op til Vester Mølle kommer du blandt andet ad den gamle møllevej fra Søbygård. Lader du den første del af turen gå op over det middelalderlige voldsted, Borren, kan du få vyet herfra med og så ad den gamle hulvej i skjul af brombær, vilde roser, mirabel og røn nå frem til møllen.
For at få adgang til dette indlæg skal du købe guiden.